کمترین: 
1125
بیشترین: 
1126
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1125
زمان: 
9/22 12:40
قیمت لیر ترکیه امروز 22 آذر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 22 آذر 1396 , 1125 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 12:30","price":1126},{"date":"1396/09/22 12:40","price":1125}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398