کمترین: 
697000
بیشترین: 
699000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
698000
زمان: 
9/22 17:18
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 22 آذر 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 22 آذر 1396 , 698000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 12:18","price":698000},{"date":"1396/09/22 13:12","price":699000},{"date":"1396/09/22 13:30","price":698000},{"date":"1396/09/22 14:18","price":699000},{"date":"1396/09/22 16:18","price":697000},{"date":"1396/09/22 17:18","price":698000}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398