کمترین: 
691000
بیشترین: 
700000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
699000
زمان: 
9/22 18:18
قیمت نیم سکه امروز 22 آذر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 22 آذر 1396 , 699000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 11:36","price":691000},{"date":"1396/09/22 13:24","price":700000},{"date":"1396/09/22 18:18","price":699000}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398