کمترین: 
378
بیشترین: 
378
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
378
زمان: 
9/22 11:20
قیمت ین ژاپن امروز 22 آذر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 22 آذر 1396 , 378 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 11:20","price":378}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398