کمترین: 
4218
بیشترین: 
4223
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4219
زمان: 
9/22 17:00
قیمت دلار امروز 22 آذر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 22 آذر 1396 , 4219 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 11:20","price":4218},{"date":"1396/09/22 12:10","price":4223},{"date":"1396/09/22 12:30","price":4222},{"date":"1396/09/22 12:50","price":4221},{"date":"1396/09/22 13:00","price":4220},{"date":"1396/09/22 13:50","price":4219},{"date":"1396/09/22 14:20","price":4220},{"date":"1396/09/22 14:30","price":4219},{"date":"1396/09/22 14:40","price":4220},{"date":"1396/09/22 15:20","price":4221},{"date":"1396/09/22 15:30","price":4220},{"date":"1396/09/22 15:40","price":4221},{"date":"1396/09/22 15:50","price":4220},{"date":"1396/09/22 17:00","price":4219}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398