کمترین: 
4351
بیشترین: 
4353
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4351
زمان: 
9/22 12:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 22 آذر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 22 آذر 1396 , 4351 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 11:10","price":4353},{"date":"1396/09/22 12:30","price":4351}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398