کمترین: 
5036
بیشترین: 
5048
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5036
زمان: 
9/22 16:10
قیمت یورو امروز 22 آذر 1396
قیمت یورودر تاریخ 22 آذر 1396 , 5036 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 10:40","price":5048},{"date":"1396/09/22 11:10","price":5047},{"date":"1396/09/22 12:00","price":5044},{"date":"1396/09/22 12:10","price":5047},{"date":"1396/09/22 12:20","price":5040},{"date":"1396/09/22 13:10","price":5043},{"date":"1396/09/22 13:40","price":5042},{"date":"1396/09/22 14:40","price":5039},{"date":"1396/09/22 14:50","price":5038},{"date":"1396/09/22 16:10","price":5036}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398