کمترین: 
503
بیشترین: 
504
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
504
زمان: 
9/22 12:30
قیمت کرون نروژ امروز 22 آذر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 22 آذر 1396 , 504 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 10:30","price":503},{"date":"1396/09/22 12:30","price":504}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398