کمترین: 
3380
بیشترین: 
3384
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3381
زمان: 
9/22 15:20
قیمت دلار کانادا امروز 22 آذر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 22 آذر 1396 , 3381 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 10:30","price":3383},{"date":"1396/09/22 11:10","price":3381},{"date":"1396/09/22 11:40","price":3383},{"date":"1396/09/22 12:10","price":3384},{"date":"1396/09/22 12:20","price":3383},{"date":"1396/09/22 13:40","price":3381},{"date":"1396/09/22 14:50","price":3380},{"date":"1396/09/22 15:20","price":3381}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398