کمترین: 
93177.7
بیشترین: 
93283.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
93283.7
زمان: 
9/22 13:20
قیمت شاخص بورس امروز 22 آذر 1396

قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 22 آذر 1396 , 93283.7 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 10:20","price":93177.7},{"date":"1396/09/22 10:30","price":93196.4},{"date":"1396/09/22 10:40","price":93254.9},{"date":"1396/09/22 10:50","price":93262.0},{"date":"1396/09/22 13:20","price":93283.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398