کمترین: 
2094.2
بیشترین: 
2094.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2094.2
زمان: 
9/22 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 22 آذر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 22 آذر 1396 , 2094.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 09:10","price":2094.2}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398