کمترین: 
60.1
بیشترین: 
60.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.1
زمان: 
9/22 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 22 آذر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 22 آذر 1396 , 60.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 09:10","price":60.1}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398