کمترین: 
873.3
بیشترین: 
873.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
873.3
زمان: 
9/22 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 22 آذر 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 22 آذر 1396 , 873.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 09:10","price":873.3}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398