کمترین: 
2633.2
بیشترین: 
2633.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2633.2
زمان: 
9/22 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 22 آذر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 22 آذر 1396 , 2633.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 09:10","price":2633.2}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398