کمترین: 
3251.5
بیشترین: 
3251.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3251.5
زمان: 
9/22 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 22 آذر 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 22 آذر 1396 , 3251.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 09:10","price":3251.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398