کمترین: 
9465.2
بیشترین: 
9465.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9465.2
زمان: 
9/22 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 22 آذر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 22 آذر 1396 , 9465.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 09:10","price":9465.2}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398