کمترین: 
300.7
بیشترین: 
300.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
300.7
زمان: 
9/22 09:10
قیمت دینار عراق امروز 22 آذر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 22 آذر 1396 , 300.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 09:10","price":300.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398