کمترین: 
9255.9
بیشترین: 
9255.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9255.9
زمان: 
9/22 09:10
قیمت ریال عمان امروز 22 آذر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 22 آذر 1396 , 9255.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 09:10","price":9255.9}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399