کمترین: 
977.8
بیشترین: 
977.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
977.8
زمان: 
9/22 09:10
قیمت ریال قطر امروز 22 آذر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 22 آذر 1396 , 977.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 09:10","price":977.8}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399