کمترین: 
949.1
بیشترین: 
949.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
949.1
زمان: 
9/22 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 22 آذر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 22 آذر 1396 , 949.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 09:10","price":949.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398