کمترین: 
11770.8
بیشترین: 
11770.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11770.8
زمان: 
9/22 09:10
قیمت دینار کویت امروز 22 آذر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 22 آذر 1396 , 11770.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 09:10","price":11770.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398