کمترین: 
427
بیشترین: 
427
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
427
زمان: 
9/22 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 22 آذر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 22 آذر 1396 , 427 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 09:10","price":427}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398