کمترین: 
423
بیشترین: 
423
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
423
زمان: 
9/22 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 22 آذر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 22 آذر 1396 , 423 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 09:10","price":423}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398