کمترین: 
51.5
بیشترین: 
51.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
51.5
زمان: 
9/22 09:10
قیمت افغانی امروز 22 آذر 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 22 آذر 1396 , 51.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 09:10","price":51.5}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399