کمترین: 
3593.4
بیشترین: 
3593.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3593.4
زمان: 
9/22 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 22 آذر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 22 آذر 1396 , 3593.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 09:10","price":3593.4}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399