کمترین: 
2767.9
بیشترین: 
2767.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2767.9
زمان: 
9/22 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 22 آذر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 22 آذر 1396 , 2767.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 09:10","price":2767.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398