کمترین: 
3140.7
بیشترین: 
3140.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3140.7
زمان: 
9/22 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 22 آذر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 22 آذر 1396 , 3140.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 09:10","price":3140.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398