کمترین: 
926.1
بیشترین: 
926.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
926.1
زمان: 
9/22 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 22 آذر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 22 آذر 1396 , 926.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 09:10","price":926.1}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398