کمترین: 
4741.7
بیشترین: 
4741.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4741.7
زمان: 
9/22 09:10
قیمت پوند امروز 22 آذر 1396
قیمت پونددر تاریخ 22 آذر 1396 , 4741.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 09:10","price":4741.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398