کمترین: 
4183.2
بیشترین: 
4183.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4183.2
زمان: 
9/22 09:10
قیمت یورو امروز 22 آذر 1396
قیمت یورودر تاریخ 22 آذر 1396 , 4183.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 09:10","price":4183.2}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398