کمترین: 
3558.9
بیشترین: 
3558.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3558.9
زمان: 
9/22 09:10
قیمت دلار امروز 22 آذر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 22 آذر 1396 , 3558.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 09:10","price":3558.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398