کمترین: 
7.2
بیشترین: 
7.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7.2
زمان: 
9/21 16:32
قیمت ذغال سنگ امروز 21 آذر 1396
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 21 آذر 1396 , 7.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 16:32","price":7.2}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398