کمترین: 
11125
بیشترین: 
11125
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11125
زمان: 
9/21 13:50
قیمت دینار بحرین امروز 21 آذر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 21 آذر 1396 , 11125 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 13:50","price":11125}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398