کمترین: 
266000
بیشترین: 
270000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
270000
زمان: 
9/21 15:12
قیمت سکه گرمی امروز 21 آذر 1396
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 21 آذر 1396 , 270000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 12:42","price":266000},{"date":"1396/09/21 12:54","price":267000},{"date":"1396/09/21 15:12","price":270000}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398