کمترین: 
1369000
بیشترین: 
1371000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1369000
زمان: 
9/21 12:54
قیمت سکه بهار آزادی امروز 21 آذر 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 21 آذر 1396 , 1369000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 12:42","price":1371000},{"date":"1396/09/21 12:54","price":1369000}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398