کمترین: 
266000
بیشترین: 
269000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
269000
زمان: 
9/21 14:48
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 21 آذر 1396
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 21 آذر 1396 , 269000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 12:06","price":266000},{"date":"1396/09/21 12:48","price":267000},{"date":"1396/09/21 14:48","price":269000}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398