کمترین: 
697000
بیشترین: 
698000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
697000
زمان: 
9/21 14:48
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 21 آذر 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 21 آذر 1396 , 697000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 12:06","price":697000},{"date":"1396/09/21 12:48","price":698000},{"date":"1396/09/21 14:48","price":697000}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398