کمترین: 
696000
بیشترین: 
700000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
699000
زمان: 
9/21 12:54
قیمت نیم سکه امروز 21 آذر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 21 آذر 1396 , 699000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 11:48","price":696000},{"date":"1396/09/21 11:54","price":700000},{"date":"1396/09/21 12:42","price":698000},{"date":"1396/09/21 12:54","price":699000}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398