کمترین: 
2543
بیشترین: 
2580
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2543
زمان: 
9/21 11:50
قیمت منات آذربایجان امروز 21 آذر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 21 آذر 1396 , 2543 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 11:40","price":2580},{"date":"1396/09/21 11:50","price":2543}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398