کمترین: 
71
بیشترین: 
72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71
زمان: 
9/21 11:50
قیمت روبل روسیه امروز 21 آذر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 21 آذر 1396 , 71 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 11:40","price":72},{"date":"1396/09/21 11:50","price":71}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399