کمترین: 
1061
بیشترین: 
1080
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1061
زمان: 
9/21 11:50
قیمت رینگیت مالزی امروز 21 آذر 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 21 آذر 1396 , 1061 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 11:40","price":1080},{"date":"1396/09/21 11:50","price":1061}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398