کمترین: 
3100
بیشترین: 
3120
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3120
زمان: 
9/21 11:50
قیمت دلار سنگاپور امروز 21 آذر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 21 آذر 1396 , 3120 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 11:40","price":3100},{"date":"1396/09/21 11:50","price":3120}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398