کمترین: 
39
بیشترین: 
40
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
40
زمان: 
9/21 11:50
قیمت روپیه پاکستان امروز 21 آذر 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 21 آذر 1396 , 40 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 11:40","price":39},{"date":"1396/09/21 11:50","price":40}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398