کمترین: 
504
بیشترین: 
505
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
504
زمان: 
9/21 11:50
قیمت کرون نروژ امروز 21 آذر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 21 آذر 1396 , 504 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 11:40","price":505},{"date":"1396/09/21 11:50","price":504}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398