کمترین: 
377
بیشترین: 
383
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
383
زمان: 
9/21 11:50
قیمت ین ژاپن امروز 21 آذر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 21 آذر 1396 , 383 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 11:40","price":377},{"date":"1396/09/21 11:50","price":383}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399