کمترین: 
13910
بیشترین: 
13920
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13920
زمان: 
9/21 11:50
قیمت دینار کویت امروز 21 آذر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 21 آذر 1396 , 13920 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 11:20","price":13910},{"date":"1396/09/21 11:50","price":13920}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398