کمترین: 
506
بیشترین: 
506
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
506
زمان: 
9/21 11:10
قیمت کرون سوئد امروز 21 آذر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 21 آذر 1396 , 506 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 11:10","price":506}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398