کمترین: 
5044
بیشترین: 
5050
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5049
زمان: 
9/21 17:10
قیمت یورو امروز 21 آذر 1396
قیمت یورودر تاریخ 21 آذر 1396 , 5049 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 10:40","price":5048},{"date":"1396/09/21 11:40","price":5050},{"date":"1396/09/21 11:50","price":5048},{"date":"1396/09/21 14:00","price":5045},{"date":"1396/09/21 15:00","price":5044},{"date":"1396/09/21 15:10","price":5046},{"date":"1396/09/21 17:10","price":5049}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398