کمترین: 
4354
بیشترین: 
4358
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4354
زمان: 
9/21 11:50
قیمت فرانک سوئیس امروز 21 آذر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 21 آذر 1396 , 4354 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 10:10","price":4358},{"date":"1396/09/21 11:10","price":4355},{"date":"1396/09/21 11:50","price":4354}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398