کمترین: 
3370
بیشترین: 
3386
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3384
زمان: 
9/21 14:20
قیمت دلار کانادا امروز 21 آذر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 21 آذر 1396 , 3384 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 10:10","price":3384},{"date":"1396/09/21 11:20","price":3385},{"date":"1396/09/21 11:40","price":3370},{"date":"1396/09/21 11:50","price":3386},{"date":"1396/09/21 12:00","price":3384},{"date":"1396/09/21 12:20","price":3381},{"date":"1396/09/21 13:30","price":3383},{"date":"1396/09/21 14:20","price":3384}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398